Vandens šaldymo mašinos

 


Vandens šaldymo mašinos (Chiller)

Šaldymo mašinos, skirtos atvėsinti vandenį oro kondicionavimo sistemoms ir tiekti į šaldymo sijas, ventiliatorinius konvektorius ar vėdinimo kamerų aušinimo kaloriferius patalpų vėsinimui. Taip pat naudojamos pramoninių sistemų technologijoje, šilumos nuėmimui.
Galimos opcijos:
Dalinis ar pilnas šilumos grąžinimas šaldymo proceso metu. Atgauta šiluma panaudojama karšto buitinio vandens pašildymui, vėdinimo įrenginių pirminio šildymo kaloriferiams, šildymo kaloriferiams sausinimui.
Tiesioginis šaldymas „Free cooling“ (Vanduo vėsinamas naudojant tik lauko orą)
Šilumos siurblio funkcija
Šaldymas ir šildymas vienu metu
Šaldymo galia nuo 5 iki 1711kW
Šaldymo mašinų tipai:
Vandens šaldymo mašinos oru aušinamu kondensatoriumi
Lauke montuojamos su ašiniais ventiliatoriais.
Viduje montuojamos su išcentriniais ventiliatoriais.
Vandens šaldymo mašinos vandeniu aušinamu kondensatoriumi
Viduje montuojamos. Išorinis kontūras aušinamas vandeniu iš aušintuvės ar aušinimo bokšto.Gali būti atviro kontūro ir aušintis technologiniu vandeniu.
Vandens šaldymo mašinos su išnešamu kondensatoriumi
Šaldymo blokai be kondensatoriaus ir gali būti suderinti su CEM tipo nuotoliniais kondensatoriais. Šaldymo mašina montuojama patalpoje, o kondensatorius išorėje triukšmas perkieliamas ten kur sukelia mažiausiai žalos.